Táo Đẹp.vn

Chuyên cung cấp sỉ lẻ iPhone các loại

CUNG CẤP IPHONE CHO CÁC CỬA HÀNG:

GIÁ TỐT – CHẤT LƯỢNG TỐT – BẢO HÀNH TỐT NHẤT

MUA 1 MÁY - GIAO HÀNG TẬN NƠI
MUA SỐ LƯỢNG - BÁO GIÁ CỰC TỐT 

 

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 20 NGÀY

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Địa chỉ: 666 Đường 3/2. F14. Quận 10

Bảng giá sỉ iPhone 8 & iPhone 8 Plus

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
8 PLUS - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
8 PLUS - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
8 PLUS - 64GB  VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
8 PLUS - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá iPhone X

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
IPHONE X - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá iPhone XS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản A 99% 8.000.000 J/A Pin 9X  còn hàng
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản A 99% 8.100.000 J/A Pin 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản A 99% 8.300.000 J/A Pin 9X Only Body
 
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản B 98% 7.600.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG   Zin Nguyên Bản B 98% 7.700.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản B 98% 7.900.000 J/A Pin 86 => 9X  
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản C 97% 10.700.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản C 97% 10.800.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản C 97% HẾT LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 91 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 93 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  256GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS  -  256GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản new 99% 9.400.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  256GB  TRẮNG   Zin Nguyên Bản new 99% 9.500.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  256GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản new 99% 9.700.000 J/A Pin 86 => 9X  
 

0936.20.20.20

iPhone XS Max

iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.700.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 91 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 93 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  256GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 

Bảng giá sỉ iPhone XSM

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
IPHONE XSM - 64GB   ĐEN  ZIN ÁP NEW 99% 10.900.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 64GB  TRẮNG  ZIN ÁP NEW 99% 11.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 64GB  VÀNG ZIN ÁP NEW 99% 11.300.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
             
IPHONE XSM - 256GB   ĐEN ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 256GB  TRẮNG ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 256GB  VÀNG ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá sỉ iPhone 11

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
IPHONE 11 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 64GB  VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 
IPHONE 11 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 28GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 

Bảng giá sỉ iPhone 11 Pro

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
11 PRO - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 88  ONLY BODY
11 PRO - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
11 PRO - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 16.700.000 LL/A PIN 93 ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 16.800.000 LL/A PIN 98 ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 16.900.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 98% 16.400.000 LL/A PIN 93 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 16.800.000 LL/A PIN 93 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 16.900.000 LL/A PIN 98 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 17.000.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
 

Bảng giá sỉ iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max
11 PRO MAX 64GB  ĐEN ZIN ÁP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 
11 PRO MAX 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 18.500.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 18.800.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 18.800.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 19.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 19.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% 19.300.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 
11 PRO MAX 512GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 18.300.000 LL/A PIN 84  ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá sỉ iPhone 12

iPhone 12
IPHONE 12 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
IPHONE 12 - 128GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT ZA/A PIN 96 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 

Bảng giá sỉ iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro
IPHONE 12 PRO - 128GB  GRAP ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO 128GB SILVER ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
IPHONE 12 PRO - 256GB  GRAP ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
IPHONE 12 PRO 256GB SILVER ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY

Bảng giá sỉ Iphone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max
12 PRO MAX 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
 
12 PRO MAX 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 256GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 256G GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
1
zalo call