Táo Đẹp.vn

Chuyên cung cấp sỉ lẻ iPhone các loại

CUNG CẤP IPHONE CHO CÁC CỬA HÀNG:

GIÁ TỐT – CHẤT LƯỢNG TỐT – BẢO HÀNH TỐT NHẤT

MUA 1 MÁY - GIAO HÀNG TẬN NƠI
MUA SỐ LƯỢNG - BÁO GIÁ CỰC TỐT 

 

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 20 NGÀY

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Địa chỉ: 666 Đường 3/2. F14. Quận 10

Bảng giá sỉ iPhone 31/3/2023

 

 Hàng Có Sẵn 31/3/2023

12PM 128g Sliver 99 ....14.5 Pin87-89

12PM 128g Sliver 99 ....14.5 Pin new

———————

12PM 256g Blue 99 ….15.2 Pin87-89

12PM 256g Blue 99 ….15.2 Pin new

12PM 256g Blue 99 ….15.5 Pin9X 

12PM 256g Blue 99 ….15.7 Pin100 

———————

12PM 256g Gold 99 ….15.4 Pin87-89

12PM 256g Gold 99 ….15.4 Pin new

12PM 256g Gold 99 ….15.7 Pin9X 

12PM 256g Gold 99 ….15.9 Pin100 

———————

13PM 128g Green 99 ….20.5 Pin100

———————

13PM 256g Gold 99 ….20.8 Pin95-99 (báo LKCH) 

 

Bảng giá iPhone X

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
IPHONE X - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá iPhone XS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản A 99% 8.000.000 J/A Pin 9X  còn hàng
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản A 99% 8.100.000 J/A Pin 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản A 99% 8.300.000 J/A Pin 9X Only Body
 
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản B 98% 7.600.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG   Zin Nguyên Bản B 98% 7.700.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản B 98% 7.900.000 J/A Pin 86 => 9X  
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản C 97% 10.700.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản C 97% 10.800.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản C 97% HẾT LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 91 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 93 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  256GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS  -  256GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản new 99% 9.400.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  256GB  TRẮNG   Zin Nguyên Bản new 99% 9.500.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  256GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản new 99% 9.700.000 J/A Pin 86 => 9X  
 

0936.20.20.20

iPhone XS Max

iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.700.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 91 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 93 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  256GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 

Bảng giá sỉ iPhone XSM

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
IPHONE XSM - 64GB   ĐEN  ZIN ÁP NEW 99% 10.900.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 64GB  TRẮNG  ZIN ÁP NEW 99% 11.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 64GB  VÀNG ZIN ÁP NEW 99% 11.300.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
             
IPHONE XSM - 256GB   ĐEN ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 256GB  TRẮNG ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 256GB  VÀNG ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá sỉ iPhone 11

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
IPHONE 11 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 64GB  VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 
IPHONE 11 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 28GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  TÍM ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE 11 - 128GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 

Bảng giá sỉ iPhone 11 Pro

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
11 PRO - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 88  ONLY BODY
11 PRO - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X ONLY BODY
11 PRO - 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
11 PRO - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 16.700.000 LL/A PIN 93 ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 16.800.000 LL/A PIN 98 ONLY BODY
 11 PRO - 256GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 16.900.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 98% 16.400.000 LL/A PIN 93 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 16.800.000 LL/A PIN 93 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 16.900.000 LL/A PIN 98 ONLY BODY
11 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% 17.000.000 LL/A PIN 100 ONLY BODY
 

Bảng giá sỉ iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max
11 PRO MAX 64GB  ĐEN ZIN ÁP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 64GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 
11 PRO MAX 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% 18.500.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 18.800.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 18.800.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 19.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB XANH ZIN ĐẸP NEW 99% 19.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 256GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% 19.300.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
 
11 PRO MAX 512GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% 18.300.000 LL/A PIN 84  ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB VÀNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
11 PRO MAX 512GB  XANH ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá sỉ iPhone 12

iPhone 12
IPHONE 12 - 64GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 64GB GREEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
IPHONE 12 - 128GB  ĐỎ ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT ZA/A PIN 96 ONLY BODY
IPHONE 12 - 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 

Bảng giá sỉ iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro
IPHONE 12 PRO - 128GB  GRAP ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO 128GB SILVER ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 128GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 ONLY BODY
 
IPHONE 12 PRO - 256GB  GRAP ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
IPHONE 12 PRO 256GB SILVER ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB  BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
IPHONE 12 PRO - 256GB  GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY

Bảng giá sỉ Iphone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max
12 PRO MAX 128GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 128GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 128GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 128GB GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
 
12 PRO MAX 256GB ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 256GB BLUE ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
12 PRO MAX 256G GOLD ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 100 => CÒN BH ONLY BODY
1
zalo call