Bán sỉ iPhone X

Cung cấp iPhone X giá sỉ các loại: iPhone X, iPhone XS, iPhone XR

Bảng giá iPhone X

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY WARANTY PHỤ KIỆN
IPHONE X - 64GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 64GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 256GB  ĐEN ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE X - 256GB TRẮNG ZIN ĐẸP NEW 99% HẾT LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá sỉ iPhone XSM

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
IPHONE XSM - 64GB   ĐEN  ZIN ÁP NEW 99% 10.900.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 64GB  TRẮNG  ZIN ÁP NEW 99% 11.000.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 64GB  VÀNG ZIN ÁP NEW 99% 11.300.000 LL/A PIN 9X  ONLY BODY
             
IPHONE XSM - 256GB   ĐEN ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 256GB  TRẮNG ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY
IPHONE XSM - 256GB  VÀNG ZIN ÁP NEW 99% SẮP VỀ LL/A PIN 9X  ONLY BODY

Bảng giá iPhone XS

TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản A 99% 8.000.000 J/A Pin 9X  còn hàng
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản A 99% 8.100.000 J/A Pin 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản A 99% 8.300.000 J/A Pin 9X Only Body
 
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản B 98% 7.600.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG   Zin Nguyên Bản B 98% 7.700.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản B 98% 7.900.000 J/A Pin 86 => 9X  
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản C 97% 10.700.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản C 97% 10.800.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản C 97% HẾT LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 91 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 93 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  256GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
TÊN SẢN PHẨM TÌNH TRẠNG NGOẠI HÌNH ĐƠN GIÁ KIỂU MÁY PIN GHI CHÚ
iPhone XS  -  64GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS  -  64GB  TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS  -  64GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản new 99% SẮP VỀ J/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS  -  256GB  ĐEN    Zin Nguyên Bản new 99% 9.400.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  256GB  TRẮNG   Zin Nguyên Bản new 99% 9.500.000 J/A Pin 86 => 9X Only Body
iPhone XS  -  256GB  VÀNG   Zin Nguyên Bản new 99% 9.700.000 J/A Pin 86 => 9X  
 

0936.20.20.20

iPhone XS Max

iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.700.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 89 => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  64GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% 10.800.000 LL/A Pin 91 => HẾT BH Only Body
iPhone Xs Max  64GB TRẮNG Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 93 => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  64GB  VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
iPhone XS Max  256GB  ĐEN  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB TRẮNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
iPhone XS Max  256GB VÀNG  Zin Nguyên Bản new 99% HẾT LL/A Pin 9X => HẾT BH Only Body
 
1
zalo call